Hjälpen som kommer hela vägen fram

Swisha en gåvaNyhetsbrev

Verksamhetsområden

Vi har delat in vår organisation i tre olika verksamhetsområden. 

ActiveKids är vår satsning på krigsdrabbade barn i Ukraina.  Vi erbjuder fysiska aktiviteter, utbildning, tröst och en mening med livet.

HealthCare är samlingsnamnet på vår verksamhet för ambulanstransporter och frontnära taktisk sjukvård.

CrisisPrep är ett begrepp för vår kunskap om krisberedskap. På grund av våra erfarenheter sedan den storskaliga invasionen forskar och föreläser vi på uppdrag från företag och myndigheter.

Hjälpen måste matcha behoven

Se filmen som berättar om vår verksamhet i Ukraina.