Hjälp OperationAid att stötta barnen och sjukvården i Ukraina.

Hjälp OperationAid att stötta barnen och sjukvården i Ukraina.

Det viktigaste i alla kriser är att hjälpen som skickas matchar behoven. Vi tar din gåva dit den behövs allra mest.

Vi prioriterar dem som är i mest akut behov. Just nu fokuserar vi på transport och vård av sårade, samt aktiviteter för krigsdrabbade barn och ungdomar.

Hopp är ingen strategi, låt oss agera tillsammans, här och nu.

För oss är valet enkelt, vi sätter människan först och vi kommer ge allt.

Stötta barnprojektet!

 Genom ditt bidrag kan OperationAid hjälpa krigsdrabbade barn i Ukraina till att få träna och delta i aktiviteter.

Barn och ungdomar får träna och delta i aktiviteter

Barn och unga som upplever krig och konflikt och som tvingas vara kvar i landet är en särskilt utsatt grupp som vi valt att engagera oss i. Stress föder fattigdom. I krigets skugga får inte barnen den barndom som dem förtjänar. OperationAid erbjuder barn i åldrarna 6-16 år att delta i aktiviteter. Varje barn som vi hjälper får tillgång till något av våra aktivitetscentrum som vi har i Ukraina. Där kan de t.ex:

  • Träna gymnastik, simning eller kampsport
  • Delta i datorkurser och bygga sina egna robotar.
  • Tillbringa tid på aktivitetscenter för att umgås, rita, spela spel, mm.

Läs mer >

Vi stöttar den Ukrainska sjukvården med akutvårdsutrustning och ambulanstransporter

Vi bidrar till den akuta vården för skadade och drabbade vid frontlinjen och drabbade områden i Ukraina. Genom att hjälpa den befintliga sjukvården i Ukraina med egna bemannade ambulanser och fordon kan OperationAid hjälpa ett stort antal skadade och civila.

  • Akut medicinsk utrustning
  • Akut vård i ambulans
  • Hjälper och bidrar till den befintliga sjukvårdskedjan i Ukraina
  • Vi transporterar skadade och civila människor från frontnära områden
  • 6 ambulanser med egen bemanning och 2 evakueringsfordon

Läs mer >