HealthCare rymmer både vår ambulansverksamhet med frontnära taktisk sjukvård och sjukvårdsutrustning. Verksamheten kan genomföras tack vare våra medarbetare i Ukraina och volontärer både i Sverige och i Ukraina.

Ambulans­­verksamhet

Vi har redan förmedlat 30 ambulanser och evakueringsfordon från Sverige till Ukraina. Bilarna har fyllts med sjukvårdsutrustning och körts ned till Ukraina för att rädda liv. Vi har både civila och frontnära ambulanser och en del av dem bemannas med vår egen personal. En ambulans kostar ca 35.000 kr i månaden att driva. Ibland tillkommer även kostnader för reparationer och underhåll. Under en månad hinner den transportera hundratals skadade till rätt vårdinstans.

Frontnära taktisk sjukvård

Vi samarbetar med frontnära sjukvårdare som använder våra evakueringsfordon. För 10.000 kr kan vi finansiera en sjukvårdare i en hel månad. Märk din gåva med ordet sjukvårdare. En chaufför kostar 5.000 i en månad vilket också är en möjlig gåva. Märk er gåva med ordet chaufför. Vid den här typen av större donationer behöver ni betala in via bankgiro för att kunna skriva ett meddelande om vad ni vill att pengarna ska användas till. Behovet är fortsatt stort av evakueringsfordon, bårar, förband och tourniqueter. Vi levererar kontinuerligt utrustning till platser med stort behov. Vi har tack vare er hjälp skänkt tonvis med akut och taktisk sjukvårdsutrustning. Läget är pressat just nu och din gåva är efterlängtad.

Det är brist på ambulanser och sjukvårds­utrustning

SWISHA EN GÅVA